Przeróżne prejściówki do Amigi 500
Znajdziemy tu kolorowe wyjście Video do Amigi 500, zrobione na układzie AD724, przejściówkę do myszy PS/2 według tego projektu: http://atariamiga.free.fr/sourisps2_e.php, wtyczki zasilające do Amigi oraz przejściówkę do popularnego zasilacza Cisco.
Plik do pobrania: amigavideo.sch amigamouse.sch plug.brd